Lõppenud projektid

Maailmahariduse projekt: vastutustundlik tarbimine ja õiglane kaubandus

09:47 11. august 2014

Projekti eesmärgiks on tõsta nii keskkooliõpilaste kui ka laiema avalikkuse teadlikkust igapäevase tarbimise ja üleilmsete keskkonna- ja arenguprobleemide vahelistest seostest. Kavas on õiglase kaubanduse tootjate külastus Eesti koolidesse, vabatahtlike lektorite koolitamine ning osaluskampaaniate edendamine. Eelmisest aastast arendab ERL koos Jaan Tõnissoni Instituudi ja Humana Eestiga maailmahariduse õpikeskkonda www.maailmakool.ee, mis pakub tuge nii õpetajale kui õpilasele. ERL täiendab portaali säästva tarbimise, õiglase kaubanduse ja keskkonnateemaliste filmide, mängude ja infomaterjalidega. Projekti rahastab Euroopa Komisjon, partnerriikideks on Soome, Ungari ja Poola.