Lõppenud projektid

ERLi tugevdamise projekt

09:58 11. august 2014

Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja liikmetöö arendamise

Novembris 2008 alanud projektiga soovitakse ellu viia tegevusi, millega parandatakse ERLi enam kui 1000 üksikisikust liikme kaasamist organisatsiooni igapäevasesse tegevusse. Liikmetele edastatakse informatsiooni kvartalilehe Rääk ja elektroonse infokirja abil. Aktiivsetele liikmetele leitakse rakendus läbi ERLi esindamise avalikel üritustel ning liikmeõhtute ja koolituste korraldamise.

Projekti eesmärkideks on strateegilise planeerimise protsessis üle vaadata organisatsiooni aluspõhimõtted:

  • ERLi 20 aastat tagasi sõnastatud visiooni ja missiooni redaktsioon;
  • ERLi lähiaastate eesmärkide ja tegevusulatuse sõnastamine;
  • ERLi keskkonnajuhtimissüsteemi uuendamine ja iga-aastaste keskkonnaaruannete koostamine ja avalikustamine.

Liikmetöö arendamise suunal on eesmärgiks toetada tegevusi, mis võimaldavad kaasata liikmeid ERLi igapäevategevusse:

  • korraldada liikmetele suunatud regulaarseid temaatilisi koolitusarutelusid ja arenduskoosolekuid;
  • koostada erinevatel teemadel esitlusi (nt jäätmekäitlus, säästev tarbimine, transpordivalikud, ökoloogiline jalajälg, mahepõllundus, energiasäästmine, õiglane kaubandus jne);
  • liikmete koolitamine pidama loenguid kasutades ERLi esitlusi ja infomaterjale;
  • ajalehe Rääk väljaandmine
  • ERLi tegevusülevaadete koostamine ja saatmine liikmete meililisti.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kontakt:

Jaanus Välja, projektijuht, jaanus[ätt]roheline.ee
Rainer Rohtla, liikmetöö koordinaator, info[ätt]roheline.ee

Projekti raames on valminud järgmised materjalid: