Uudised

USA ja EL vabakaubanduse lepe

ERL jätkab TTIP teavituskampaaniaga

16:15 05. august 2015

Euroopa Maa Sõprade abiga sai kevadel alguse EL-USA vabakaubanduslepingu ehk TTIP alane teavitustöö, mille kulminatsioon oli Trooja hobuse külaskäik Tartus ja Tallinnas. Olles ka Stop TTIP kodanikualgatuse võrgustiku liige, saime nüüd nende abil toetust JMG sihtasutuselt. Niisiis saame jätkata tegevustega, et tuua TTIP Eestis veelgi rohkem avalikkuse ette. 

Fookuses on erinevate gruppide huvid ja probleemid ning soovime kaasata rohkem organisatsioone ja inimesi. Samuti uurime, mida arvavad Eesti poliitikud, kuna seni teame vaid väga üldiselt, et koalitsioon on leppe täies mahus vastu võtmise poolt. Lisaks on oodata ekspertanalüüsi Keskkonnaõiguse Keskuselt.