Keskkonnaraamat

Eesti Roheline Liikumine

Tartu 1997
ISBN 9985-9021-4-9

Autorid:
Veiko Kivi: 2.1; 2.3; 2.5; 2.6 ptk.
Tõnu Oja: 1.10; 2.6; 3 ptk.
Hannes Palang: 1.1-1.8; 2.2 ptk.
Juhan Ruut: 1.9; 2.3; 2.4 ptk.

Illustratsioonid:
Vahur Laug

Toimetaja:
Tõnu Oja

99 lehekülge

Raamatu ilmumist on toetanud Coalition Clean Baltic ja Tartu Keskkonnafond

Raamatut saab ERL Tallinna ja Tartu kontoritest.

exphorsd.gif (1266 bytes)

Sisukord

Sissejuhatus

1. Maailma keskkonnaprobleemid
1.1 Süsinikdioksiidi kontsentratsiooni tõus
1.2 Oht osoonikihile
1.3 Kasvuhooneefekt ja oletatavad kliimamuutused
1.4 Gaia - ise toime tulev superorganism?
1.5 Õhu saastumine
1.6 Hapestumine
1.7 Veekogude eutrofeerumine
1.8 Merede reostamine
1.9 Tahked jäätmed ja keskkonnamürgid
1.10 Keskkonnateadlikkus

2. Inimtegevus ja keskkond
2.1 Energia
2.1.1 Energiatootmine ja keskkond
2.1.2 Energiasääst kodus
2.2 Vesi
2.2.1 Maakera veevarud
2.2.2 Vee tarbimine ja ringlus
2.2.3 Veeprobleemid Eestis
2.2.4 Veereostus
2.2.5 Veekaitse
2.3 Tahked jäätmed
2.3.1 Eesti prügimajandus
2.3.2 Jäätmed kodus
2.3.3 Mida jäätmetega ette võtta
2.4 Keskkonnamürgid
2.4.1 Ülevaade keskkonnamürkidest
2.4.2 Potentsiaalselt ohtlikud tooted meie kodudes
2.5 Ehitamine ja hooned
2.6 Liiklus
2.6.1 Auto
2.6.2 Teised mootorsõidukid
2.6.3 Mootori jõul liikumise erivormid
2.6.4 Keskkonnasõbralikult
2.6.5 Palju meil ikkagi on vaja transportida?

3. Mõtle oma eluviisile

exphorsd.gif (1266 bytes)